Comedi Argyfwng Hinsawdd Charlie / 25th 26th 27th Oct.

Comedi Argyfwng Hinsawdd Charlie / 25th 26th 27th Oct.

Theatr Brycheiniog
Dydd Llun 25ain, Dydd Mawrth 26ain a Dydd Mercher 27ain o Hydref
10.00 – 13.00

Beth sy’n ddoniol am newid hinsawdd?

Cymrwch ran yn y rhaglen tri diwrnod er mwyn gweithio ochr yn ochr â Chomedïwr Preswyl ARTSCAPE Charlie Ward a chreu sioe gomedi i’w chyflwyno ym Mharti Comedi Argyfwng Hinsawdd Charlie ar gyfer Plant, ac ar-lein.

Yn rhad ac am ddim, nid oes angen archebu lle – dewch i Theatr Brycheiniog ar y diwrnod cyntaf!