Mandala Island Fields / 30th Oct.

Mandala Island Fields / 30th Oct.

Y Gaer
Dydd Sadwrn, 30ain o Hydref
10.15 – 12.30

Ymunwch â Brecknock Arts Collective ar daith natur o gwmpas Island Fields. Casglwch ddail, bridau, blodau, a thrysorau naturiol eraill i wneud mandala naturiol, a fydd yn cael ei arddangos mewn gosodwaith goleuni digidol fel rhan o arddangosfa am Newid Hinsawdd.

Yn rhad ac am ddim, nid oes angen archebu lle – dewch! Dim plant heb oedolyn. Dewch â chôt law os bydd hi’n bwrw glaw!