Printio o Natur / 27th Oct.

Printio o Natur / 27th Oct.

Y Gaer
Dydd Mercher, 27ain o Hydref
10.15 – 12.30

Ymunwch â Brecknock Arts Collective ar daith natur o gwmpas Island Fields. Casglwch ddail, brigau, blodau, a thrysorau naturiol eraill i wneud printiau cyanotype, a fydd yn cael eu harddangos yn Y Gaer fel rhan o arddangosfa Newid Hinsawdd.

Yn rhad ac am ddim, nid oes angen archebu lle – dewch! Dim plant heb oedolyn. Dewch â chôt law os bydd hi’n bwrw glaw!