Troelli, Pop, Gwasgaru! / 6th Nov.

Troelli, Pop, Gwasgaru! / 6th Nov.

Dewch i gwrdd â Chydweithfa Preswylwyr Celfyddydau Artscape Brycheiniog yn Y Gaer am 2yp ar gyfer Taith Gerdded, i’w dilyn gan weithdy i archwilio symudiad a ysbrydolir gan wasgariad hadau tan 4yp.
Yn rhad ac am ddim, nid oes angen archebu lle – dewch! Dim plant heb oedolyn. Rhaid i oedolion hebrwng plant, dewch â chot os bydd hi’n bwrw glaw!
Mae Natur, Gwyddoniaeth a Lles yn dod ynghyd mewn amgylchedd lleol sy’n cael ei herio gan newid hinsawdd.