Brecknock Arts Collective

Brecknock Arts Collective

Fe gynhyrchodd Cydweithfa Gelf Brycheiniog cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer teuluoedd gan ddod â chelf a natur at ei gilydd.

Yn ystod hanner tymor, fe wnaethant arwain gweithdai a oedd yn gwneud printiau syaniteip a mandalas a ysbrydolwyd gan wasgariad hadau. Gwnaethpwyd ffilm o’u gwaith a’i arddangos mewn ffenest siop yng nghanol tref Aberhonddu, gyda diolch i Lumen Productions.

Artist gweledol amlddisgyblaethol Cymraeg yw Arianne Hopkins sy’n gweithio gydag ystod eang o gyfryngau, ac yn cael ei hysbrydoli gan natur, llên gwerin, hud a lledrith. Mae Arianne Hopkins yn draean o Gydweithfa Gelf Brycheiniog.

Artist Dawns ac Athrawes Pilates yw Bethan Cooper, sy’n hynod o angerddol dros brosiectau Lles y Gymuned.  Mae’n aml yn gweithio’n gydweithredol, gan archwilio sut mae gwahanol ffurf o gelf yn gallu dysgu a dylanwadu ar ei gilydd. Mae Bethan Cooper yn draean o Gydweithfa Gelf Brycheiniog, a hefyd wedi gweithio’n gydweithredol ar Glanio, prosiect Artscape yn Llandrindod, fel dawnsiwr cynorthwyol.

Artist amlddisgyblaethol yw Clara Rust wedi’i geni a’i magu ym Mhowys, gan arbenigo mewn ymarferion dawns a symudiad.  Mae’n cymryd dull holistig, gan ddefnyddio’r corff dynol, natur, profiad a chysylltiad i greu ac i arwain gweithdai. Mae Clara Rust yn draean o Gydweithfa Gelf Brycheiniog, a hi hefyd a ddyfeisiodd a datblygodd Glanio, prosiect  Artscape yn Llandrindod.

Cysylltu:

Clara Rust

clara.rust.cr@gmail.com

Arianne Hopkins

azrianne.h@gmail.com

Bethan Cooper

bethanlauracooper@gmail.com