Camilla Saunders

Camilla Saunders

Cerddor a chyfansoddwr yw Camilla Saunders gydag addasu ar y pryd wrth wraidd ei gwaith, a chefndir mewn cerddoriaeth ar gyfer y theatr.

Mae hi’n credu bod celf a chreadigrwydd yn rhan hanfodol o’r ymateb i’r argyfwng ecolegol.

Mae ‘Hidden Connections’ yn plethu gwahanol seiniau at ei gilydd  sy’n adlewyrchu’r bywyd anweledig sydd weithiau o’n cwmpas, gyda lleisiau a meddyliau plant lleol, ar ail ddweud stori hynafol merched tair afon Pumlumon.

Roedd y seiniau hyn yn ffurfio cyfeiliant i berfformiadau dawns unigol Byw gan Brosiect Sudestada a gynhaliwyd yng Nghoedwig Hafren yn ystod pythefnos Cop26 yn hydref 2021.

Cysylltu:

Camilla Saunders

camilla@littleweed-music.org