Charlie Ward

Charlie Ward

Bardd a chomedïwr wedi’i lleoli yn Aberhonddu yw Charlie Ward sy’n dod yn wreiddiol o Lundain.

Mae’n Cynnal Partïon Comedi yn fisol yn y Muse, Aberhonddu ac yn gweithio’n ddi-dor ar farddoniaeth sy’n adlewyrchu ar yr hyn sy’n digwydd. Mae hefyd yn rhedeg caffi hinsawdd bob dydd Gwener a Marchnad Ffermwyr ar ddydd Sadwrn yn Hwb Hinsawdd Aberhonddu, sydd wedi’i leoli yn y Muse.

Yn ystod hanner tymor yr hydref, fe wnaeth hi gynhyrchu cyfres o weithdai comedi ar gyfer plant a theuluoedd, gan ofyn Beth sy’n Ddoniol am Newid Hinsawdd?

Cysylltu:

Charlie Ward

wardrcharlotte@gmail.com