PuppetSoup

PuppetSoup

Cwmni theatr sydd wedi ennill gwobrau yw PuppetSoup sy’n creu ‘Pypedwaith.

I bawb’. Maent yn cynnig cyrsiau, dosbarthiadau a gweithdai ynghyd â digwyddiadau cymunedol a phrosiectau. Mae PuppetSoup hefyd yn creu sioeau ar gyfer theatrau mawr a bach, ysgolion, lleoliadau cymunedol, mannau gwledig a gwyliau.

Cynhaliodd PuppetSoup gyfres o weithdai cymunedol yn ac o gwmpas Llanidloes. Archwiliodd cyfranwyr o wahanol cefndiroedd defnyddiau hapgael a rhai wedi’u hailgylchu i greu pypedau gan ddatblygu eu sgiliau dweud stori. Yng Nghoedwig Hafren, sydd tu allan i Lanidloes, fe wnaethant adeiladu chwech llwyfan pypedwaith gan wahodd cyfranwyr y gweithdy i berfformio arnynt wrth i Cop26 ddatblygu yn ystod hydref 2021.

Cysylltu:

PuppetSoup Ltd

www.puppetsoup.com