Glanio

Glanio

Gwaith yw ‘Glanio’a gafodd ei ddyfeisio a’i ddatblyu gan Marla King, Fin Jordão a Clara Rust. Fe’i berfformiwyd yn gyntaf ger Llyn Llandrindod fel taith gerdded amgen, trwythol, gan ddefnyddio
Brecknock Arts Collective

Brecknock Arts Collective

Fe gynhyrchodd Cydweithfa Gelf Brycheiniog cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer teuluoedd gan ddod â chelf a natur at ei gilydd. Yn ystod hanner tymor, fe wnaethant arwain gweithdai a oedd
Charlie Ward

Charlie Ward

Bardd a chomedïwr wedi’i lleoli yn Aberhonddu yw Charlie Ward sy’n dod yn wreiddiol o Lundain. Mae’n Cynnal Partïon Comedi yn fisol yn y Muse, Aberhonddu ac yn gweithio’n ddi-dor
Billie Ireland

Billie Ireland

Artist gweledol yw Billie Ireland gydag arfer sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn mewn darganfyddiad, bregusrwydd, a natur. Mae’n cael ei thynnu at ffurfiau creu sy’n ysbrydol, defodol ac aberthol, yn aml yn myfyrio ar
PuppetSoup

PuppetSoup

Cwmni theatr sydd wedi ennill gwobrau yw PuppetSoup sy’n creu ‘Pypedwaith. I bawb’. Maent yn cynnig cyrsiau, dosbarthiadau a gweithdai ynghyd â digwyddiadau cymunedol a phrosiectau. Mae PuppetSoup hefyd yn creu sioeau ar
Camilla Saunders

Camilla Saunders

Cerddor a chyfansoddwr yw Camilla Saunders gydag addasu ar y pryd wrth wraidd ei gwaith, a chefndir mewn cerddoriaeth ar gyfer y theatr. Mae hi’n credu bod celf a chreadigrwydd
Matt Cook

Matt Cook

Artist sain ac ymarferydd cymunedol yw Matt Cook, sy’n angerddol dros helpu pobl i sylwi a gwerthfawrogi eu hamgylchedd. Mae’n aml yn dechrau ei brosiectau wrth gerdded trwy’r tirwedd, gan