M

Llandrindod Wells

Pan ddigwyddodd Cop26 yn Glasgow, ar ddechrau mis Tachwedd 2021, fe ddaeth ARTSCAPE ag ymarferwyr creadigol i weithio gyda’r  gymuned leol er mwyn ystyried effaith yr argyfwng hinsawdd ar ein lles, llefydd a mannau agored.

Mae Fin Jordao yn fiolegydd creadigol trawswladol ac yn awdur.

Mae Marla King yn artist dawns Cymreig ac yn ymgyrchydd dros gyfiawnder hinsawdd.

Mae Clara Rust yn ddawnsiwr Cymreig a chydweithredwr.

Trwy ddefnyddio ymgom a sesiynau symud tywys, maent yn gweithio gyda’r gymuned leol er mwyn ymateb i’r ardal o gwmpas Llyn Llandrindod, a fydd yn awrain at berfformiad.